Perfil del contractant

Nota informativa: Amb data d’avui 23 de novembre s’ha publicat al DOGC l’anunci de la licitació de neteja de l’Institut Cambrils. Donat que el dijous dia 7 de desembre el centre estarà tancat per festa de lliure disposició la data fi de termini de presentació d’ofertes serà el dilluns dia 11 de desembre de 2017 a les 14 hores.

Anunci al DOGC 23-11-2017

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

Anunci: El proper divendres dia 15 de desembre es procedirà a obrir els sobres C del procediment de licitació de la neteja de l’Institut Cambrils. Tindrà lloc al despatx de la Secretària del centre a les 11.45 h

Resolució d’adjudicació del contracte de serveis de neteja

Informe tècnic de l’expedient 43006654-01-2018

Quadre de puntuacions de les empreses licitadores

Formalització de contracte de serveis