Història

El centre va ser fundat l’any 1982 com a institut municipal depenent de l’Ajuntament de Cambrils. En els seus inicis, el centre estava ubicat en mòduls prefabricats, al lloc on avui està la biblioteca municipal Hi havia dos mòduls i cadascun tenia dues aules. També hi havia un altre edifici on estava les dependències administratives i un laboratori.

En el curs 1984-1985 l’institut va passar a dependre del Departament d’Ensenyament, essent una Extensió de l’Institut Martí i Franquès de Tarragona. El curs 1985-1986 es varen adjuntar tres mòduls més que es van posar a l’altre costat de la Riera, al lloc on avui està ubicat el gimnàs del nou institut.

L’any 1986 per ordre del Departament va deixar de ser una extensió passant a ser Institut amb director i equip directiu propi.

El Claustre de professors i el Consell escolar del centre varen decidir el nom de CAMBRILS per al nou institut

L’any 1990 es va construir l’edifici actual.