Organigrama

Equip Directiu

 • Director: Llorenç Porquer
 • Cap d’Estudis ESO i Batxillerat: Òscar Mascarell
 • Coordinadora Pedagògica: Montse Llauradó
 • Secretària: Montse Hernández

ESO Tutors

 • Tutor 1r ESO A: M. Teresa Benavent
 • Tutor 1r ESO B: Noèlia Tena
 • Tutor 1r ESO C: Gema Gallego
 • Tutor 2n ESO A: Meritxell Samsó
 • Tutor 2n ESO B: Daniel Rovira
 • Tutor 2n ESO C: Marta Ferrer
 • Tutor 3r ESO A: M. Ángeles Soldevilla
 • Tutor 3r ESO B: Montserrat Soldevilla
 • Tutor 3r ESO C: Roser Matas
 • Tutor 4t ESO A: Miquel Pons
 • Tutor 4t ESO B: Ruth Ferreiro
 • Tutor 4t ESO C: Sònia García
 • Coordinació ESO: M. Teresa Benavent

BATXILLERAT

 • Tutor 1r Batxillerat A: Eugènia Rubert
 • Tutor 1r Batxillerat B: Montse Hernández
 • Tutor 1r Batxillerat C: Lluís Abad
 • Tutor 2n Batxillerat A: Carles Nogués
 • Tutor 2n Batxillerat B: Cari Castro
 • Coordinació Batxillerat: Cari Castro

DEPARTAMENTS

 • Cap de departament Català: Neli Queral
 • Cap de departament Castella: Ramón García
 • Cap de departament Llengües estrangeres: Elisenda Sardà
 • Cap de departament Matemàtiques: Pepe Jiménez
 • Cap de departament Física i Química: Montse Llauradó
 • Cap de departament Biologia i Geologia: Pilar Pérez
 • Cap de departament Socials: Eva Marrugat
 • Cap de departament Tecnologia: Josep Costa
 • Cap de departament Educació Física: Eugènia Rubert
 • Cap de departament Educació Visual i Plàstica i Música: Teresa Camats
 • Cap de departament Clàssiques i Economia: Montse Martí
 • Cap de departament Filosofia: Àfrica Guzman

ALTRES :

 • Coordinació Activitats Extraescolars: Pilar Pérez
 • Coordinació de Riscos laborals: Cari Castro
 • Coordinació d’Absentisme: Pepe Jiménez
 • Coordinació LIC: Noèlia Tena
 • Coordinació Practicum: Montse Llauradó
 • Coordinació Estada a l’Empresa: Àfrica Guzman
 • Consell escolar:
 • PAS