Estudis

Oferta formativa

Més de vint-i-cinc anys d’experiència avalen l’Institut Cambrils com a marc de referència de l’educació Secundària i de Batxillerat a Cambrils. L’Institut Cambrils ofereix els estudis d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat:

  • Tres línies per cadascun dels cursos de l’ESO
  • Tres línies a 1r de BAT i dues línies a 2n de BAT en els itineraris científic, tecnològic, d’humanitats i de ciències socials.

ESO

El Centre organitza l’atenció a cada alumne segons la seva capacitat d’aprenentatge. Per això posa a disposició de l’alumnat diverses atencions individualitzades: Aula d’ Acollida per alumnes nouvinguts, classes de Diversitat en les matèries instrumentals (adaptant el ritme, reforçant continguts …), tutories individualitzades i/o compartides, suport psicopedagògic i de la Mestra Terapeuta …

L’horari és de 8:30 a 15:00 h. (jornada compacta)

Batxillerat

El Centre ofereix 4 modalitats de Batxillerat: Científico -tecnològic, Bio-sanitari, Ciències Socials i Humanístic, impartits amb el rigor que proporciona el fet de ser, des dels orígens, Institut de Batxillerat exclusivament i el grau de professionalitat que aquest fet comporta i que es demostra amb els resultats dels nostres alumnes a les PAU i a la universitat.

L’horari és de jornada contínua de 8:30 a 15:00 h.

Informacions diverses