L’institut

L’Institut Cambrils ha procurat, des de la seva creació com institut de batxillerat l’any 1986, donar un servei com més eficaç millor al poble de Cambrils, adaptant-se a les noves realitats educatives d’acord amb allò que la societat li demana i en contacte amb les famílies del seu alumnat, única raó de la seva existència. Així doncs, la seva tasca diària s’impregna de la filosofia de l’ensenyament públic, concebut com un servei i com un dret que afavoreix la igualtat d’oportunitats per a tothom.

I ensenyarem els fills

el com i el perquè de cada cosa

i els baixarem al carrer, sense temor,

i jugaran a construir pobles.

I tocaran la terra,

i la faran seva i de tots,

i escriuran, amb nous mots

noves lleis, història i vida

Joaquim Horta: Paraules per a no dormir