Serveis

  • Biblioteca, aula d’idiomes, laboratoris: ciències naturals, física i química, aules de tecnologia, aules d’informàtica, taller de serigrafia, aula de dibuix, gimnàs, pistes  poliesportives, aula de música, aula d’acollida, sala d’actes, jardins, cafeteria, ascensor.
  • Activitats complementàries a l’hora de l’esbarjo i fora de l’horari escolar
  • Organització d’activitats esportives, culturals i lúdiques, participació en tot tipus d’activitats organitzades per l’Ajuntament i altres entitats….
  • Orientació psicopedagògica, orientació Universitària i Professional Associació de pares i mares d’alumnes…