CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL 3R TRIMESTRE PER L’ESO

Després de rebre les instruccions oficials del Departament d’Ensenyament us informem dels aspectes següents a

tenir present sobre el funcionament de la 3a Avaluació i de les notes del curs 2019/20:

Pel que fa a la tercera avaluació de l’ESO: 

  • El curs finalitzarà el 19 de juny
  • Les activitats d’aquesta avaluació:
    • S’envien setmanalment  o quinzenalment via classroom.
    • El professorat farà acompanyament online als alumnes per resoldre els dubtes i també els retornarà les activitats corregides.
  • Els/les tutors/es de grup i els individuals faran trobades periòdiques per videoconferència amb el seu grup per donar informacions, resoldre dubtes i fer un seguiment de les tasques que s’estan realitzant.
  • La nota final del curs de cada matèria es calcularà sobre la base dels dos primers trimestres i les activitats d’aquest tercer trimestre serviran per pujar aquesta nota.
  • L’alumnat amb matèries suspeses en les dues primeres avaluacions cal que les recuperin. Cada professor/a establirà com es farà la recuperació: a través d’entrega de tasques i/o una avaluació en línia.

Aspectes a tenir present a cada nivell: 

1r ESO:

Les tasques es penjaran al nou classroom que els alumnes ja tenen. Aquestes són tasques globalitzades que s’han d’anar realitzant setmanalment, de dilluns a diumenge. No cal esperar l’últim dia per entregar-les. S’aconsella que les entreguin a mesura que les tinguin fetes. Es dóna molta importància a les correccions i millores que els proposem, i al full que ells/es entreguen d’autoavaluació (reflexió de l’aprenentatge) que cal fer-lo com a última activitat setmanal dins del classroom.

L’alumnat també tindrà un apartat dins del classroom “per fer més” per tots/es aquells/es alumnes que finalitzen les tasques correctament abans de finalitzar la setmana. En alguns casos aquestes activitats poden servir com a tasques de recuperació. Els/les tutors/es individuals faran el seguiment.

També es tindrà en compte la participació de l’alumnat a les videoconferències programades i les activitats opcionals que es vagin plantejant durant el trimestre.

2n ESO:

Treballem amb dos Classrooms: “2n ESO des de casa” i “Reforç 2n ESO des de casa”. Ja s’ha assignat un Classroom a cada alumne. En ambdós Classrooms les matèries estan agrupades per àmbits.

Els dilluns, les professores i professors pengem les tasques amb la data de lliurament corresponent per cada tasca.

Durant la setmana les i els alumnes poden posar-se en contacte mitjançant correu electrònic amb tot el professorat per aclarir dubtes. També disposen d’un horari de videoconferències. Durant les hores de videoconferències també poden aclarir dubtes, fer suggerències i/o simplement mantenir el contacte amb company/es i professors/es.

Cada Tutor/a Individual fa el seguiment del lliurament de les tasques i informa les famílies (mitjançant el programa ENSE i/o correu electrònic) del treball dels seus fills, filles o tutorats.

3r ESO:

Continuem treballant a través dels diferents Classrooms de cada matèria i hem creat un de nou, que es diu #Tot Anirà Bé i serveix com a índex general. En aquest Classroom, hi ha el recull de tasques que han de fer els/les nostres alumnes cada setmana.

Els dilluns, els docents pengem les tasques i els/les alumnes les han de lliurar els divendres. Si no les lliuren, fem comentaris al programa ENSE perquè pares i mares estigueu informats i el tutor/a individual pugui comentar-ho amb el seu tutorand/a personalment, a través de les entrevistes individuals en línia.

Seguim un nou horari de sessions i reunions en línia que permeten fer l’acompanyament acadèmic i emocional pertinent, sempre atenent a les casuístiques individuals de cada alumne/a.

4t ESO:

Els alumnes de 4t d’ESO tenen classroom de cada matèria, allà el professorat va posant les tasques, és important d’anar-les fent per tal de consolidar les competències pròpies del curs. El professorat, en cas que sigui necessari, també fa sessions en línia per tal de fer l’acompanyament acadèmic complementari al material del classroom, és important participar en aquestes sessions.

Cada departament didàctic fixarà els els mecanismes per tal de poder recuperar les avaluacions pendents, sempre i quant no s’hagués recuperat ja de forma presencial.

Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb el/la tutor/a individual del vostre/a fill/a.

Moltes gràcies

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>