Organigrama

EQUIP DIRECTIU
Directora
Elisa Altimiras Brunet
Cap d’Estudis
Meritxell Guillen Gaja
Cap d’Estudis Adjunt
Cèsar Riola Devant
Secretari
Josep Mª Freixa Planas
Coordinador Pedagògica
Mireia Ribas Soler

 

CAPS DE DEPARTAMENT
Ciències Socials
Ovidi Cobacho
Llengua Catalana
Anna Mª Juberó/ Núria Robles
Llengua Castellana
Dolors Mansilla
Matemàtiques
Mª Àngels Pinyot/ Núria Planas
Llengües Estrangeres
Carme Ribas
Ciències Naturals
Marc Vallbé
Expressió Físic-Artístic
Andreu Clusella
Tecnologia
Carles Gomila
Diversitat
Virginia Pérez

 

COORDINACIONS DE NIVELL
Coordinació 1r d’ESO
Mia Comellas
Coordinació 2n d’ESO
Natàlia Andreu
Coordinació 3r d’ESO
Sílvia Careta
Coordinació 4t d’ESO
Minerva Vàzquez
Coordinació Batxillerat
Cèsar Riola
Coordinació  Adjunta Batxillerat
Rosanna Viñas
ALTRES COORDINACIONS
Coordinador informàtic
Josep Busquet
Coordinador riscos laborals
Sandalio del Río
Coordinador estada a l’empresa
Gerard Girbau
Coordinadora ERASMUS
Mercè Pedrosa
Coordinador LIC
Josep Mª Freixa
Coordinadora SAE
Núria Planas
Coordinador WEB
David Fernández
PERSONAL PAS
Administratives
Vanessa Colina/Sabina Palacios/Jessica Lacalle
Conserges
Natàlia Gràcia/Elisabeth Alba Martin
TIS
Olga Moya
EEE
Mercè Sábado
Vetllador
Meritxell Bastardas