Organigrama

EQUIP DIRECTIU
Direcció
Elisa Altimiras
Cap d’Estudis
Meritxell Guillen
Cap d’Estudis Adjunt
Cèsar Riola
Secretària
Mireia Ribas
Coordinació pedagògica
Núria Foixench

 

CAPS DE DEPARTAMENT
Ciències Socials
Ovidi Cobacho
Llengua Catalana
Josep Mª Freixa
Llengua Castellana
Dolors Mansilla
Matemàtiques
Mª Àngels Pinyot
Llengües Estrangeres
Carme Ribas
Ciències Naturals
Dolors Ribas
Educació Física
Ester Maruny
Tecnologia
Carles Gomila
Expressió artística
Joan Lòpez
Diversitat
Virginia Pérez

 

COORDINACIONS DE NIVELL
Coordinació 1r d’ESO
Natàlia Andreu
Coordinació 2n d’ESO
Mia Comellas
Coordinació 3r d’ESO
Minerva Vázquez
Coordinació 4t d’ESO
Rosanna Viñas
Coordinació Batxillerat
Cèsar Riola
ALTRES COORDINACIONS
Coordinador informàtic
Josep Busquet
Coordinador riscos laborals
Sandalio del Río
Coordinador estada a l’empresa
Gerard Girbau
Coordinador LIC
Josep Mª Freixa
Coordinador WEB
David Fernández