PROPOSTES DIDÀCTIQUES PERÍODE CONFINAMENT

SETMANA DE L’1 DE MAIG:
Com habitualment el dilluns és el dia de lliurament de tasques i aquest dilluns 4 de maig (dia de lliure disposició), el que farem serà enviar les tasques de dilluns en dimarts i  dimecres no es faran arribar tasques a l’alumnat.

1r d’ESO A

1r d’ESO B

1r d’ESO C

1r d’ESO D

2n d’ESO A

2n d’ESO B

2n d’ESO C

2n d’ESO D

3r d’ESO A

3r d’ESO B

3r d’ESO C

3r d’ESO D

4t d’ESO A

4t d’ESO B

4t d’ESO C

4t d’ESO D

1r BAT A

1r BAT B

1r BAT C

1r BAT D

2n BAT A

2n BAT B

2n BAT C

2n BAT D

CICLES FORMATIUS

Durant la tercera avaluació l’equip docent del cicle formatiu continuarà seguint els mateixos criteris que es van iniciar en el període de confinament

BATXILLERAT NOCTURN

Tots els enviaments es faran a través del correu domini INSTITUT CABANYES

El professorat demanarà tasques en proporció a la càrrega lectiva de cadascuna de les matèries.

L’enviament de les tasques les rebreu per correu electrònic, classroom i/o moodle, segons les indicacions del professorat. Aquest mateix mitjà servirà per fer les consultes sobre la matèria que l’alumnat vulgui fer al professor/a.

Si l’alumnat té dificultats o incidències amb el seguiment de tasques i/o a nivell personal, es pot posar en contacte amb la tutora de 1r o 2n de batxillerat nocturn.