BIBLIOTECA

Aquest curs seguim ampliant la biblioteca de l’Institut.

Malauradament no la podem fer físicament més gran, però sí que en podem multiplicar les seves funcionalitats. En això treballarem durant tot el curs, oferint concursos i activitats ben diverses, i, es clar, noves lectures per tothom. Des de l’inici del curs, la biblioteca resta oberta els dijous a l’hora del pati, de manera que tots els alumnes poden gaudir-ne. Alguns ja han començat a fer-ho…