Consell escolar

El Consell Escolar de l’Institut Escola Sant Jordi està composat pels següents membres:

  • La Presidenta del Consell és la Directora del centre, l’Alba Casellas.
  • Les Caps d’Estudis i representants de l’equip directiu la Núria Subirana i la Gemma Roset.
  • La resta de representants de l’equip docent, elegits pel Claustre són: l’Anna Guitart, l’Anna Oliveras, el Joan Lluís Vilà i l’Imma Noguerola.
  • Com a representants dels alumnes hi assisteixen la Jana Arpa de 4t d’ESO i l’Arnau García de 3r d’ESO.
  • La Marta Manubens com a representant de l’Ajuntament de Navàs.
  • La Noemí Rodríguez és la representant del Personal d’Administració i Serveis (PAS).
  • En nom de l’AMPA hi ha la Mònica Martín.
  • Finalment, en representació de les mares, pares i tutors, hi ha la Maria Camprubí, la Mar Herrando, Susanna Ribera i la Luisa Buzila.
  • També hi assisteix la Secretària del centre, la Ramona Simón, amb veu però sense vot, per exercir les funcions de secretària del Consell.