Noves dates per als exàmens d’idiomes

L’Angeleta  participa en el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements en llengües estrangeres regulat per la Resolució EN_2417_2017. Aquest any, però, les proves lliures adreçades als alumnes dels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2019-2020, que varen quedar suspeses com a conseqüència de l’aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i aquestes són les noves dates proposades per a la seva realització:

 

– Prova escrita: 23 d’octubre de 2020

– Publicació de qualificacions provisionals: 9 de novembre de 2020

– Reclamacions: del 10 al 12 de novembre de 2020

– Publicació de qualificacions definitives: 13 de novembre de 2020

 

Cal tenir present, però, que aquestes dates podrien haver-se de canviar en funció de l’evolució de la pandèmia.