Horaris

Hora/Dia DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:00 – 09:00

1ª hora lectiva

09:00 – 10:00

2ª hora lectiva

Esbarjo

10:15 – 11:15

3ª hora lectiva

11:15 – 12:15

4ª hora lectiva

Esbarjo

12:30 – 13:30

5ª hora lectiva

13:30 – 14:30

6ª hora lectiva

14:30 – 15:30

Horari de menjador

15:30 – 17:00

Horari d’activitats extraescolar

Horari de secretaria

MATÍ

Estiu-Hivern                                        Dilluns a divendres:   8:30 a 13:30

TARDA

Horari hivern:                                      Dilluns a dijous  15:30 a 17:00

Auxiliars administratius/ves:            Remei Castilla, Mari

Subalterns/es:                                   José Antonio Gallego, Anna Cívico