Horaris

Horari de secretaria

MATÍ

Estiu-hivern                                        Dilluns a divendres: 8:15 a 13:30

TARDA

Horari hivern:                                      Dilluns a dijous: 15:00 a 16:45