PUBLICACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DE CONTRACTES DE SERVEIS: BAR-CANTINA, NETEJA, MENJADOR

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE BAR-CANTINA
Avui 6 de novembre de 2017 s’ha formalitzat el contracte del servei de bar-cantina, mitjançant procediment negociat expedient 2018/01, adjudicat el passat 23 d’octubre de 2017, segons el quadre de puntuació següent:
ANTONIA GARCÍA SÁNCHEZ   90 punts
Empreses excloses per no presentació de documentació exigida en clàusula  9.2.
Mª… Llegeix més»