PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS DE BAR-CANTINA

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS DE BAR-CANTINA
Per resolució de data 18 de setembre de 2017 es va iniciar i aprovar l’expedient 2018/01 per a l’adjudicació del servei de bar-cantina, mitjançant procediment negociat i recentment s’ha proposat la seva adjudicació.
Actualment ha transcorregut el termini legal exigit i l’empresa proposada… Llegeix més»

PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS DE MENJADOR

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS DE MENJADOR
Per resolució de data 18 de setembre de 2017 es va iniciar i aprovar l’expedient 2018/02 per a l’adjudicació del servei de menjador, mitjançant procediment negociat i recentment s’ha proposat la seva adjudicació.
Actualment ha transcorregut el termini legal exigit i l’empresa proposada… Llegeix més»