Història del centre

5x4d6424-34921
Antic edifici de la Casa Mónaco
angeleta actual
Edifici actual de l’Institut

 

 

 

 

 

L’Institut va començar la seva activitat el curs 1986-1987 com una extensió de l’IES Arnau Cadell. Es va ubicar a l’antiga Casa Mónaco, edifici situat a la sortida de Sant Cugat per l’Arrabassada. Aquest edifici havia fet, al llarg de la seva història, les funcions de Casino, d’Esplai municipal, de Casal infantil d’estiu, de Residència d’una congregació religiosa portuguesa…, però en aquell moment no tenia cap utilització.

L’extensió va començar amb tres grups de primer de BUP i cada curs anava augmentant la matrícula. Aquesta situació comportava que les instal·lacions s’anessin fent insuficients, en conseqüència cada any calia arranjar nous espais, fins i tot es van haver d’habilitar aules prefabricades al pati.
Aquesta situació va allargar-se durant set anys, ja que l’Administració no va preveure un augment d’alumnat d’aquest calibre a l’ensenyament públic, potser perquè coincidí amb la construcció de força centres privats a Sant Cugat i el Departament d’Ensenyament debia esperar una reducció del flux d’alumnes cap a la secundària pública.

Finalment, al curs 1993-1994, ja com a Institut d’Ensenyament Secundari, el centre fou traslladat a un edifici nou, situat al Parc Central, zona de gran  expansió de Sant Cugat. El 30 d’abril de 1994, va ser inaugurat oficialment per l’honorable Conseller d’Ensenyament, Sr. Josep M. Pujals.