La nova pista de l’Angeleta

L’Angeleta té una nova pista, inaugurada a principis d’aquest any. Situada al pati gran, a la zona inferior, la pista ha estat recoberta amb gespa artificial, que pot oferir unes qualitats i garanties adequades, tenint en compte: el bot de la pilota, la rodadura d’aquesta, la capacitat d’absorció dels impactes i la resistència a l’esforç de torsió.