Inscripció a l’Aula d’Estudi

El taller d’estudi assistit (aula d’estudi) s’ofereix per als alumnes que necessiten un reforç a l’hora d’estudiar. Per matricaular-s’hi, cal seguir els passos següents:

– segueixen les indicacions del full: la matriculació és online.
– si algú té problemes per fer-ho onlne que es posi en contacte amb nosaltres (apaangeleta@yahoo.es)
Aquí hi ha la inscripció: