Dia mundial del turisme

El divendres 27 de setembre se celebra el Dia Internacional del Turisme. L’OMT ha acordat la definició oficial de turisme com «el desplaçament de persones fora del seu entorn habitual, per un període superior a 24 hores i inferior a un any per un motiu que no sigui el d’una activitat remunerada.»