Incidència amb la centraleta telefònica

Per problemes amb la centraleta telefònica, us demanem que ens contacteu per correu electrònic, escrivint a l’adreça incidencies@insangeletaferrer.com, o trucant al 644 100 331.

Estem treballant per solucionar la incidència al més aviat possible. Gràcies per la comprensió i perdoneu les molèsties.

Es reprèn l’espai d’estudi

El proper dia 3 de novembre comença, de nou, l’Espai d’estudi. Es tracta d’un espai on els alumnes poden fer deures, preparar els exàmens, organitzar el material de classe i portar-lo al dia.
L’objectiu és millorar els aprenentatges i els hàbits d’estudi i de treball. Es… Llegeix més»

Mural de vida

Diversos alumnes del batxillerat artístic de l’Angeleta han treballat en l’elaboració del Mural de vida, que es pot veure al carrer de la Bomba.
Estava previst que se’n fes la inauguració aquesta setmana, però finalment s’ha ajornat a causa de la pandèmia.
Aquí podeu veure com a… Llegeix més»

LLISTAT D’ADMESOS i D’ESPERA ALUMNES D’ESO i BATXILLERAT

RECLAMACIONS – NORMATIVA D’APLICACIÓ (D’acord amb la Resolució EDU/576/2020) (extracte)

El procés d’assignació de places té en compte les preferències explicitades en la sol·licitud, i en tot cas assigna una plaça d’ofici si no és possible atendre cap de les peticions. En aquest cas, la família pot manifestar el seu desacord, dins el termini previst de presentació de reclamacions, a la comissió de garanties d’admissió i oferir-li una plaça d’entre les vacants existents. 

Gestió de llista d’espera : Les llistes d’espera són operatives des que finalitza la confirmació dels alumnes propis i la matrícula dels procedents de preinscripció fins el 8 de setembre de 2020. 

Qui rebi l’oferta de plaça, pot matricular-se en el centre o renunciar-hi. Si opta per matricular-s’hi, ha de formalitzar la baixa al centre on ja estigui matriculat. Si hi renuncia, se l’elimina de la llista d’espera i s’ofereix la plaça vacant al següent de la llista. La gestió d’aquestes llistes d’espera és responsabilitat del centre.En casos que NO es pugui fer telemàticament trucar al Servei d’Educació.

MÉS INFORMACIÓ, CONSULTES, ALTRES PETICIONS :

  • Telefònicament: Servei d’Educació: 93 565 70 00 horari: de 9 a 14h 
  • Per escrit ome@santcugat.cat