Llegim a l’aula

A l’Angeleta, a partir de l’octubre (concretament, a partir de la setmana del 7 a 1r i del 14 a 2n) llegim a classe, durant una hora a la setmana. Per començar, llegirem a les classes de Català i de Castellà, mitja hora un dia i mitja hora un altre. Més endavant, es farà també en altres assignatures. D’aquesta manera, fomentem la lectura i, evidentment, els docents també llegirem, que és cosa de tots.