Fitxa en llatí

A l’Angeleta, fem fitxes personals en llatí, amb el nom, els noms dels parents, on esudio, on visc i altres dades personals escrites en llatí, per exemple: “Mea mater est Monica, habito in Sant Cugat…” D’aquesta manera, podrem saber els nostres orígens.