El Festival Singlish

Durant les darreres setmanes, l’alumnat de 2n d’ESO ha assajat les cançons que estudien a Anglès de cara al Festival Singlish, que es farà el 26 i el 27 de març a l’Angeleta. Aquest projecte, organitzat per la Companyia Jove Espectacle, té com a objectiu afavorir la cohesió de grup, el coneixement i la pràctica del llenguatge musical i, alhora, la dicció en anglès i l’aprenentatge del lèxic de les cançons.