Bàsicament, a música, tenim tres objectius claríssims:
– Practicar i fer música amb la dotació musical que ja tenim al centre
– Dotar-nos d’una base cultural
– Escoltar i gaudir de la música