Comunicat sobre la convocatòria de vaga de dilluns 8 de març

Dilluns 8 de març hi ha convocada una vaga general feminista. S’hi poden adherir tant professors com estudiants.

En el cas del professorat, l’afectació serà puntual i no repercutirà en el desenvolupament de l’activitat docent al centre.

En el cas de l’alumnat, la vaga serà secundada per alguns dels grups classe d’ensenyaments post-obligatoris (2n Batxillerat grups A i C i 1r curs de cicle formatiu SMX). Tal i com estableix el procediment que regula l’exercici del seu dret de vaga, els alumnes que han decidit adherir-se a la mateixa, han informat amb la deguda antelació la direcció del centre. La seva absència quedarà justificada si són majors d’edat. En el cas d’alumnes menors d’edat, es requerirà la signatura del full signat dels pares/mares/tutors/es legals, conforme aquests n’estan assabentats i han autoritzat l’absència del seu fill/filla per tal d’exercir el seu dret a vaga.

L’Equip Directiu