Contractació

En relació al procés de contractació del Servei de Neteja N7/2018 de l’Institut Sant Elm, us comuniquem lloc, data i hora de l’obertura pública del sobre C:

Secretaria del centre, dimecres 29 de novembre, a les 12h15


Amb data 20 d’octubre de 2017 es fa públic l’anunci de licitació del contracte de neteja de l’Institut Sant Elm per a l’any 2018.

Les empreses interessades poden trobar l’anunci complert de la licitació, el plec de condicions administratives així com el plec de condicions tècniques en el següent enllaç:

Folder Icon Mac Png