Documents de centre

Per qualsevol aclariment respecte els documents de centre podeu adreçar-vos directament a direcció.
PEC, NOFC i projecte lingüístic:

PEC NOFC Projecte lingüístic
pec15-9-2016-page-001 nofc15-9-2016-page-001