Batxillerat

A l’institut Sant Elm oferim tres modalitats de batxillerats:

 

 

Batxillerat científic i tecnològic

Pels alumnes amb vocació científic aquesta modalitat pretén prepar els alumnes per estudis universitaris que van des de l’àmbit biomèdic fins a les enginyeries. Les matèries de modalitat es fan directament al laboratori permetent combinar el treball teòric amb l’experimental. Es treballa amb pocs alumnes i això permet donar una formació molt personalitzada.

Batxillerat social humanístic

Treballem amb grups reduïts, els alumnes tenen la possibilitat de realitzar  matèries pròpies del batxillerat artístic com: cultura audiovisual , disseny o arts escèniques.

Batxillerat artístic, amb dues especialitats: arts escèniques i arts plàstiques

L’Institut Sant Elm és  un dels dos únics  centres on es pot cursar el batxillerat artístic a la comarca  del Baix Empordà.

L’especialitat d’arts escèniques pivota al voltant de l’aprenentatge de la música i del teatre, amb la realització de dues obres de teatre al llarg del batxillerat i la participació en diversos  concursos i activitats (veieu més avall). 

L’especialitat d’arts plàstiques gira al voltant del desenvolupament de les capacitats artístiques i de disseny dels nostres alumnes. Al llarg dels dos cursos els nostres alumnes participen en varies exposicions, projectes i concursos (veieu més avall).

Què i com ho fem?

Al batxillerat es desenvolupen diferents projectes que descrivim a continuació.

Estada a l’Empresa

El centre ofereix l’opció de fer com a assignatura específica l’Estada a l’empresa que es pot fer durant l’estiu de 1r i /o l’inici de 2n de batxillerat. . Aquesta matèria  consta d’unes pràctiques dins el món empresarial on l’alumnat es familiaritza amb l’entorn laboral. 

Programa per potenciar les llengües estrangeres

Intercanvi de llengua anglesa a AlemanyaEstada en immersió amb una família d’acollida amb l’objectiu de desenvolupar les competències lingüístiques dels participants, promoure el contacte amb altres cultures i afavorir les relacions socials.

E-twinning:  Intercanvis lingüístics a través d’una plataforma digital europea que  ens proporciona eines per aprendre, comunicar-nos, col.laborar i desenvolupar projectes comuns.  

Desdoblaments en llengua anglesa: 1 hora a la setmana la classe de llengua anglesa es desdobla en 2, per afavorir la pràctica de l’expressió oral. 

Programa per potenciar la  creativitat en les arts escèniques

Arts escèniques al batxillerat. El teatre es converteix en el batxillerat artístic en una matèria de modalitat. Els nostres alumnes desenvolupen al llarg dels dos anys de batxillerat varies obres de teatre i participen en diferents concursos teatrals de les comarques gironines.

Participació a la cantata de la UAP. Els alumnes del centre participen en la cantata solidaria de la UAP, on participen centres de totes les comarques gironines.

Participació al CaixaEscena. Programa que promou la pràctica  teatral en centres educatius. Gràcies a aquest programa on només participen alguns centres escollits, els alumnes de 1r de batxillerat  han pogut fer una sèrie de masterclass amb professionals del teatre.

Participació al concurs de teatre de Blanes. El nostre centre participa des de fa molts anys de la mostra de teatre amateur de Blanes, on s’ensenyen les diferents produccions tant en català, com en castellà, anglès o francés de les comarques gironines.

Programa per potenciar la creativitat en les arts plàstiques

Participació en el concurs de disseny biblioteques. Els alumnes del batxillerat d’arts plàstiques, porten 3 anys participant  en el concurs de disseny de biblioteques on participen els diferents instituts del batxillerat artístic de la província. 

Participació en el projecte CREATIVA’T:  Els alumnes d’arts plàstiques es converteixen en comissaris d’una exposició d’un artista local de renom. Aquest projecte es duu a terme amb la col.laboració de l’ajuntament de Sant Feliu que fa el contacte amb l’artista, cedeix l’espai d’exposició i participa en la preparació dels alumnes. 

Creació d’un projecte artístic amb l’associació ALEPH. Cada curs els alumnes del batxillerat artístic col.laboren amb l’associació d’artistes local ALEPH en un projecte conjunt. Els últims dos anys s’ha dut a terme l’Escalart, ajudant a embellir diferents espais de la població.

Exposicions dels treballs dels alumnes. Exposició de 15 dies que es fa en un espai públic on els alumnes del batxillerat artístic mostren les seves creacions en dibuix, escultura i disseny. 

Actuacions per l’acompanyament personalitzat de l’alumne/a

Orientació acadèmica i professional. S’acompanya a l’alumne al llarg de tot el batxillerat , preparant per la presa de decisions sobre itineraris formatius.

Activitats d’orientació acadèmica i professional

Tutories grupals i individuals. Pla d’acció tutorial. 

Xerrades. ens visiten les principals universitat de Catalunya: UdG, UB, UPF, UVic, Fundació Eduard Soler, UPC,  També fem xerrades amb exalumnes.

Xerrades d’exalumnat. s’organitzen trobades en diferents espais i de diferents estudis on l’alumnat coneix de primera mà l’experiència universitària d’igual a igual. 

Visites.  al Saló de l’ensenyament, a la UdG, a la UAB… 

Treball de recerca 

Treball de recerca. Aquest treball s’inicia a llarg del segon trimestre de 1r batxillerat i s’acaba durant el primer trimestre de 2n de batxillerat amb una exposició oral davant d’un tribunal format per professors del centre. 

Fòrum intern de treball de recerca.  El nostres alumnes participen voluntàriament al fòrum intern de treball de recerca, on presenten davant dels seus companys de 1r de batxillerat la investigació que han dut a terme. Aquesta activitat té lloc al museu d’història de la ciutat.

Participació en el fòrum de treball de recerca del Baix Empordà. Cada curs entre el professorat i els alumnes de 1r i 2n de batxillerat, s’escull un treball d’excel·lència per participar en el fòrum de treball de recerca del Baix Empordà, on l’alumne exposa davant de representants de tots els centres de la comarca la  investigació que ha dut a terme a través del treball de recerca. 

Participació en els premis externs de treballs de recerca. S’incentiva els alumnes a participar en premis per el  treball de recerca organitzats per les diferents universitats del panorama nacional i internacional. Exemples: Premis del consell social de la UdG, premis Argó de la UAB, premis UVIC, UPC, UIC, Bona Plata, Josep Irla…

Rotary Club. L’institut fomenta l’emprenedoria i  la cooperació social participant en la selecció de fins a 3 treballs de recerca  per participar en aquest premi.

Participacions a premis extraordinaris i col·laboracions

Premis extraordinaris de batxillerat. En finalitzar 2n de batxillerat, el centre selecciona fins a 4 candidats entre l’alumnat amb el millor expedient de batxillerat per presentar-los a les proves per obtenir aquesta distinció.

Participació en el Fòrum de Joves Talents de Catalunya organitzat per la UPC. En finalitzar el primer curs es seleccionen 2 candidats/es del batxillerat científic i tecnològic per participar durant 3 dies en diversos tallers , xerrades, taules rodones amb altres estudiants entorn una qüestió relacionada amb els recursos sostenibles de la natura. 

Participació a les beques Europa. Beques Europa seleccionen els 50 millors alumnes preuniversitari d’Espanya amb el propòsit de compartir amb ells l’experiència d’un viatge de 20 dies en acabar 2n de batxillerat, al voltant d’Europa , visitant les principals universitats i participant en un programa de conferències, trobades amb personalitats de primer nivell de el món acadèmic, polític i cultural.L’Institut Sant Elm organitza un procés de selecció de 3 candidatures.

Joves sense fronteres. L’institut selecciona 3 candidats de 1r de batxillerat que destaquin en l’expressió oral anglesa i amb habilitats esportives per participar amb altres estudiants d’alguna de les ciutats agermanades amb Sant Feliu de Guíxols