Com ho fem?

Treball cooperatiu i varietat d’activitats: Es presenten varietat d’activitats que puguin donar resposta a la diversitat dels alumnes; al diferents estils i ritmes d’aprenentatge. El treball cooperatiu és utilitzat com una eina que permet el treball adaptat a la diversitat dels alumnes, alhora que potencia moltes habilitats necessàries per la vida.

Personalització dels aprenentatges: Empoderament: Es donen als alumnes les  eines i estratègies que cada un/a necessita en cada moment, perquè ells mateixos puguin anar construint el seu propi procés d’aprenentatge. El docent és un guia en aquest procés.  

Projectes interdisciplinaris: Per oferir  una varietat d’activitats és imprescindible abordar algunes d’elles des de diferents àmbits, cada un d’ells aportant elements propis, però amb una coordinació  suficient per arribar a un objectiu comú.

Pràctica, experimentació i recerca: Els aprenentatges es fan a partir de l’experimentació i la pràctica, el més proper possible a les situacions de la vida real. Es plantegen preguntes a les que els alumnes han de buscar les possibles solucions a través de la recerca, la presa de decisions i la resolució de problemes.

Avaluació competencial, formativa:  L’avaluació és competencial, és a dir, una avaluació contínua que es porta pensada i dissenyada des del primer moment. L’avaluació és present al llarg de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge per permetre identificar els possibles problemes i reconduir els processos.