Unitats Formatives i el sistema de crèdits ECTS

Els nostres currículums estableixen una mitja de 30 crèdits ECTS per semestre. Cada unitat formativa té un nombre assignat d’ECTS, establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Els cicles LOE tenen assignats crèdits ECTS a cadascun dels mòduls, incloent-hi l’FCT (veure els currículums publicats). Aquests crèdits d’FCT són reconeguts a la tornada dels beneficiaris, proporcionalment al temps passat a l’empresa estrangera.

Oferim dos cicles formatius de grau superior: