Previsió d’activitats a l’institut: Juny 2020.

<MOLT IMPORTANT: LLEGIU AL FINAL D’AQUEST DOCUMENT LES CONDICIONS DE L’ENTRADA DE L’ALUMNAT AL CENTRE>

El Departament d’educació ha previst que a partir del 8 de juny (només si la ciutat de Sabadell es troba en fase 2 del desconfinament) serà possible que els alumnes puguin retornar al centre per realitzar, si cal, alguna activitat.

Tenint en compte que el 8 de juny les classes ordinàries ja hauran finalitzat en tots els nivells i etapes, tret de 1BAT, que acaba l’11 de juny,  el nostre criteri és reduir al màxim la presència l’alumnat i familiars d’alumnat al centre, sempre amb l’objectiu d’evitar tant com es pugui, pel bé dels alumnes, de les seves famílies i del professorat o el P.A.S., els contactes personals en aquest moment encara incert de l’evolució de la pandèmia de la covid-19.

Valorem molt especialment la facilitat, la comoditat i la seguretat que ofereixen els mitjans de comunicació on line i els farem servir sempre que sigui possible.

Per això, l’equip directiu es proposa dur a terme les següents actuacions limitades:

A l’ESO i 1r de BAT:


-Seguint les instruccions del Departament, finalitzarem el curs treballant on line i farem totes les activitats d’avaluació, orientació i tutoria a distància, per mitjà de videoconferències, fins al final de les classes ordinàries (el dia 5 de juny per l’ESO i el 12 de juny per 1r de Bat), i el final de les activitats lectives el 19 de juny.

-Les proves extraordinàries dels dies 16, 17 i 18 a l’ESO (a 1r de BAT es fan al setembre) les farem amb activitats d’avaluació a distància. En el cas que un alumne no pugui de cap manera fer-les on line i necessiti fer-les presencialment, ho haurà de sol·licitar justificadament al seu tutor/a perquè pugui fer l’examen presencial o presentar les tasques al centre.

Calendari i horari de les proves extraordinàries.

-Les entrevistes de tutoria amb l’alumne/a o família que s’hagin de fer a final de curs es faran per videoconferència (mitjançant ordinador o mòbil) sol·licitada prèviament al tutor/a per email o trucant al telèfon del centre (consulteu mitjans de contacte). En el cas que no es pugui fer l’entrevista on line, us indicarem dia i hora per venir al centre. Si per raons justificades el tutor/a no està disponible presencialment, caldrà fer l’entrevista telefònicament.

-Les notes de la 3ª avaluació i final s’enviaran per correu electrònic:
+ESO: 3ª avaluació, el 12 de juny (comunicant qui ha de fer les proves extraordinàries o ja supera el curs). Avaluació final ordinària i extraordinària: 29 de juny.
+1BAT: 3ª avaluació i  avaluació final ordinària: 29 de juny.
Si algú no les pot rebre per correu electrònic, ha d’informnar-ne el tutor i podrà recollir-les a consergeria.

-Les reclamacions a les qualificacions finals es podran presentar per email al tutor/a del 29 de juny al 1 de juliol i, si cal, es podran comentar també, si cal, per videoconferència, seguint el mateix procediment que amb les entrevistes de tutoria. En el cas que no es pugui fer de cap manera l’entrevista on line, us indicarem dia i hora per venir al centre. Si per raons justificades el professor/a afectat no està disponible presencialment, caldrà fer l’entrevista telefònicament.

Els alumnes que s’han deixat llibres, tauletes, roba, etc. a les aules hauran de comunicar-ho als tutors i podran passar a recollir-les ells mateixos o els seus pares o tutors legals els dies que s’estableixin per aquesta finalitat.

L’alumnat  de 4t ESO que tingui tauletes o ordinadors en préstec que són de l’institut els hauran de dipositar a consergeria el 22 o 23 de de juny de 9 a 13 h.
La resta d’alumnat d’ESO i 1r BAT que té dispositius prestats del centre els pot conservar durant l’estiu per fer tasques escolars amb el compromís de mantenir-los en condicions adequades i assumint la responsabilitat per la seva pèrdua o desperfectes deguts a negligències.

-L’empresa IDDINK, d’acord amb la direcció del centre, proposarà a finals de juny o principis de juliol la manera de fer el retorn dels llibres de text i serà aleshores quan s’informarà les famílies.

A 2n de BAT:


-A petició de la majoria dels alumnes de cada matèria, i en funció de la disponibilitat del professorat, es podran organitzar classes presencials de preparació de les PAU, per atendre dubtes, etc., complementàries de les classes on line, del 8 al 19 de juny, de 10 a 12 h, ampliables a les 9:30 i les 12:30 h segons les matèries, seguint un calendari que enviarem als alumnes abans del dia 8 de juny. L’alumnat que hi vulgui assistir s’haurà d’inscriure prèviament comunicant-ho al professorat de cada matèria.

-Les proves extraordinàries, que tindran lloc els dies 16, 17 i 18 a 2n de BAT, les farem amb activitats d’avaluació a distància. En el cas que un alumne no pugui de cap manera fer-les on line i necessiti fer-les presencialment, ho haurà de sol·licitar justificadament al seu tutor/a perquè pugui fer l’examen presencial o presentar les tasques al centre.

-Les entrevistes de tutoria amb l’alumne/a o família que s’hagin de fer a final de curs es faran per videoconferència (mitjançant ordinador o mòbil) sol·licitada prèviament al tutor/a per email o trucant al telèfon del centre (consulteu mitjans de contacte). En el cas que no es pugui fer l’entrevista on line, us indicarem dia i hora per venir al centre. Si per raons justificades el tutor/a no està disponible presencialment, caldrà fer l’entrevista telefònicament.

-Les reclamacions a les qualificacions de les proves extraordinàries es podran presentar per email al tutor/a del 29 de juny al 1 de juliol i, si cal, es podran comentar també, si cal, per videoconferència, seguint el mateix procediment que amb les entrevistes de tutoria. En el cas que no es pugui fer de cap manera l’entrevista on line, us indicarem dia i hora per venir al centre. Si per raons justificades el professor/a afectat no està disponible presencialment, caldrà fer l’entrevista telefònicament.

Els alumnes que s’han deixat llibres, tauletes, roba, etc. a les aules hauran de comunicar-ho prèviament als tutors per email i podran passar a recollir-les els dies que s’estableixin amb aquesta finalitat.

L’alumnat  de 2 BAT que tingui ordinadors en prèstec que són de l’institut els hauran de dipositar a consergeria el 22 o 23 de de juny de 9 a 13 h.

-L’empresa IDDINK, d’acord amb la direcció del centre, proposarà a finals de juny o principis de juliol la manera en què es podrà fer el retorn dels llibres de text i serà aleshores quan s’informarà a les famílies.

A Cicles Formatius:


-Les proves de la segona convocatòria, que tindran lloc els dies 3 al 9 de juny per GM i del 8 al 12 juny per GS, les farem amb activitats d’avaluació a distància. En el cas que un alumne no pugui de cap manera fer-les on line i necessiti fer-les presencialment, ho haurà de sol·licitar justificadament al seu tutor/a perquè pugui fer l’examen al centre.

-Les entrevistes de tutoria amb l’alumne/a o família que convingui fer a final de curs es faran per videoconferència (mitjançant ordinador o mòbil) sol·licitada prèviament al tutor/a per email o trucant al telèfon del centre (consulteu mitjans de contacte). En el cas que no es pugui fer l’entrevista on line, us indicarem dia i hora per venir al centre. Si per raons justificades el tutor/a no està disponible presencialment, caldrà fer l’entrevista telefònicament.

-Els lliuraments de butlletins de qualificació es realitzarà telemàticament per part de cada tutor:

  • Les qualificacions del tercer trimestre es lliuraran passades les juntes d’avaluació de cada Nivell: dia 4 per Grau Mitjà i el dia 9 per GS.
  • Les qualificacions Finals es lliuraran per tothom el dia 22 de juny.

-Les reclamacions a les qualificacions de les UFs,

  • En primera instància, s’han de fer amb el document que podeu descarregar clicant aquí tot enviant-lo al tutor/a i a cap d’estudis de CF. 
  • En segona instància, si  s’estimès oportú, es podrà concertar una videoconferència amb el tutor/a per email o trucant al telèfon del centre (consulteu mitjans de contacte).
  • En el cas que no es pugui de cap manera fer l’entrevista on line, us indicarem dia i hora per venir al centre. Si per raons justificades el professor/a afectat no està disponible presencialment, caldrà fer l’entrevista telefònicament.

-L’alumnat  de 2n Curs de CF que tingui ordinadors en préstec que són de l’institut els haurà de dipositar a consergeria el 22 o 23 de juny de 9 a 13 h.

 

MATRICULACIÓ DEL CURS 2020-21 DEL NOSTRE ALUMNAT D’ESO, Batxillerart i CF AMB RESERVA DE PLAÇA


Tan aviat com puguem, us enviarem informació sobre com s’haurà de fer la matriculació i  pagament de quotes de l’AMPA i material del nostre alumnat que continuarà estudiant a l’institut el curs vinent i que ja té la plaça reservada.

MOLT IMPORTANT: Condicions estrictes que ha de complir l’alumnat per assistir al centre:

-Qualsevol activitat presencial al centre s’haurà de fer entre les 9:00 i 13:00 h. Totes les visites d’alumnes o familiars al centre per qualsevol motiu: tutories individuals, entrevistes, reclamacions de notes, etc. s’han de concertar directament amb els tutors/es  amb una antelació mínima de 24 h (consulteu mitjans de contacte).  Per sol·licitar una l’entrevista on line o presencial (si no és fer-la on line) amb algun membre de l’equip directiu s’haurà de concertar a l’adreça: direccio@ies-sabadell.cat

-Abans de venir al centre fer una prova extraordinària o una entrevista, el pare, mare o tutor legal en el cas dels menors d’edat haurà de signar la declaració de salut de l’alumne, d’acord amb el format establert pel Departament d’educació (vg. fitxer adjunt), i l’alumne l’haurà de portar inexcusablement el dia que vingui. Si algú algú no pot descarregar i imprimir el fitxer el podrà trobar  i emplenar a la consergeria de l’institut.

-No pot venir a l’institut, lògicament, cap alumne que presenti cap símptoma compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o qualsevol altre quadre infecciós. Tampoc podran assistir-hi alumnes que hagin estat positius del SARS-Cov2 (el virus de la COVID-19) o hagin estat en contacte amb persones amb la malaltia o amb alguns dels seus símptomes durant els 14 dies anteriors

-Els alumnes o familiars visitants que assisteixin al centre per fer qualsevol activitat hauran de fer-ho amb mascareta i, un cop centre, hauran de seguir les pràctiques de desinfecció de les mans, etc. que se l’indiquin.

-Mentre sigui al centre, l’alumne/a o familiar visitant haurà de mantenir una distància personal d’un mínim d’1,5 metres amb els seus companys, professorat i personal del centre i només podrà entrar als espais que se li assignin.

-No podrà accedir al centre ningú que no tingui cita prèvia concertada.

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>