El programa AFEX-Famílies en Xarxa és un projecte d’Aprenentatge-Servei que implementem a l’institut gràcies a la col·laboració de Casa Àsia.
És un programa de servei comunitari intercultural i intergeneracional que contribueix a superar les barreres linguïstiques i culturals entre les famílies d’origens culturals diversos i els centres educatius on estudien els seus fills i filles.
Aquest projecte va néixer al Canadà fa uns anys i Casa Àsia l’ha transformat en un projecte molt potent per a centres educatius de Catalunya com el nostre.
El projecte consisteix en què mares procedents de països com el Pakistan, l’Índia, el Nepal o el Marroc aprenen llengua i/o informàtica amb l’ajuda dels seus fills i filles, o d’altres joves voluntaris de l’institut.
En aquest sentit, el projecte AFEX aposta per una línea de treball en clau de gènere, familiar i intercultural que potencia les relacions intergeneracionals, apodera les dones d’origens culturals diversos i afavoreix l’apropament de les famílies a l’institut.