Matrícula proves d’accés a la universitat

Del 15 de maig al 15 de juny l’alumnat podrà entrar al portal d’accés a la universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat) per tal de formalitzar la matrícula de PAU per a la convocatòria ordinària del 2020. És en aquest moment que haurà de decidir de quina/es matèria/es de la fase específica es vol matricular.

Per fer la matrícula l’alumnat necessitarà el DNI, NIE o passaport i la contrasenya que es va crear en el moment de formalitzar la prematrícula.

Recordeu que el 15 de juny és l’últim dia per fer el pagament. No s’admetrà cap sol·licitud fora de termini. Aquest pagament només es pot fer via telemàtica o des d’un caixer de CaixaBank.

Important:

 1. El pagament de les taxes de matrícula s’ha de fer via telemàtica. En cas d’incidència poden imprimir el full de matrícula i, fent servir el codi de barres del full, pagar des d’un caixer de CaixaBank.
 2. L’alumnat ha de comprovar, obligatòriament, com a últim dia el 16 de juny, que se li ha fet el descompte de l’import de la matrícula. Si no fa el pagament de manera correcta no podrà fer l’examen.
 3. El pagament de la matrícula de PAU per a la convocatòria ordinària és únicament i exclusivament per a aquesta convocatòria. Si volen matricular-se a la convocatòria de setembre s’hauran de tornar a matricular i tornar a abonar les taxes.
 4. Els estudiants que en la seva prematrícula van triar més d’una de les matèries comunes d’opció (fonaments de les arts, llatí, matemàtiques o matemàtiques aplicades a les ciències socials) podran intercanviar-les, de fase general a fase específica i a l’inrevés.
 5. Els estudiants aprovats de batxillerat que vulguin matricular-se només de la fase específica amb la intenció de fer servir aquestes notes en posteriors convocatòries d’admissió a la universitat ho podran fer (per exemple: estudiants que superin el batxillerat però que vulguin cursar un CFGS i un cop finalitzat, demanar accés a la universitat amb la nota del CFGS i fer servir les notes de fase específica examinades i aprovades aquest curs). Aquests estudiants han de contestar NO a la pregunta Vull matricular-me de la fase general de la prova i han d’escollir les matèries de fase específica d’entre les que van triar a la prematrícula.

El NOU CALENDARI de les proves d’accés a la universitat és el següent:

Prova d’accés a la universitat (PAU) Convocatòria ordinària. (NOVETAT)

 • Matrícula a la PAU:

Del divendres 15 de maig al dilluns 15 de juny de 2020.

 • Notificació del tribunal i lloc d’examen de l’alumnat matriculat a la PAU

Divendres 3 de juliol de 2020.

 • Dies proves convocatòria ordinària:

Dimarts 7, dimecres 8, dijous 9 i divendres 10 de juliol de 2020.

 • Publicació de les qualificacions de la PAU:

Dimarts 21 de juliol de 2020.

Dimarts 21, dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 2020.

 

Prova d’aptitud personal (PAP) per a l’accés als graus en Educació Infantil i en Educació Primària. Convocatòria ordinària:

  • Dimecres, 15 de juliol de 2020

Respecte a les PAP establertes per accedir a alguns graus universitaris, es realitzaran d’acord amb els següent calendari:

 • Traducció i interpretació (anglès): dissabte 11 de juliol (UAB i UPF)
 • Cinema i mitjans audiovisuals: entre el 13 i el 15 de juliol (ESCAC – UB)
 • Producció Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment: dilluns 13 de juliol (ENTI – UB)
 • Pilot d’Aviació Comercial i Operacions Aèries: dilluns 13 de juliol (CESDA – URV)
 • Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE):
 • CAFE UVic-UCC: dilluns 13 de juliol
 • CAFE INEFC UB: dimarts 14 de juliol
 • CAFE INEFC UdL: dimecres 15 de juliol
 • CAFE Tecnocampus UPF: dijous 16 de juliol
 • Màrqueting (docència en anglès): dijous 16 de juliol (ESIC – URV)

En la reunió d’avui també s’han acordat les bases per a la flexibilització de l’opcionalitat en la convocatòria de la PAU 2020. En aquest sentit, i atès el cessament temporal de l’activitat lectiva al batxillerat, s’ha consensuat realitzar una adaptació de la PAU en el sentit de flexibilitzar l’opcionalitat ja existent en els exàmens de les diverses matèries perquè l’alumnat pugui assumir el conjunt de la prova proposada i realitzar-lo en el temps de durada ja establert per completar cada examen.