ICM – Institut de Ciències del Mar del CSIC

Nosaltres, la Sara i jo, hem realitzat les FCT a l’ICM (Institut de Ciències del Mar) ajudant a la Cèlia Marrassé, fent espectrofotometries i espectrofluorimetries de mostres d’aigua de mar, generalment.

Duem a terme una sèrie d’experiments, pels que analitzem el FDOM (Fluorescent Dissolved Organic Matter) i el CDOM (Colored Dissolved Organic Matter).

Per a explicar-vos el que fem a les FCT i com és el nostre dia a dia a l’ICM, hem preparat un video i així pugueu veure que fem realment.

 

PREPARACIÓ

Abans de cada anàlisi, s’ha de fer una preparació de tot el material que serà utilitzat: les ampolles de 500 mL i de 250 mL de vidre on es posarà la mostra, els pots de 30 mL per al TOC i DOC, la rampa de filtratge i les cubetes. Tot aquest material serà netejat 3 vegades amb aigua Milli-Q (MQ), que és aigua pura; després se li passa HCl al 1% i s’esbandeix una altra vegada 3 vegades amb aigua MQ.

També s’ha de dur a terme un etiquetatge apropiat, que consta del nom de l’experiment (DEAT, CAB, Deep-Long, VARITEC…), la data de l’experiment, què es el que s’analitza (TOC, DOC, POC, POP…) i el número de rèplica (I o II).

Primer, filtrem la mostra en una rampa de filtratge, per gravetat i de vegades amb l’ajuda de nitrogen (que és un gas inert), que aplica pressió sobre l’aigua per augmentar la velocitat de la filtració i, posteriorment, analitzem el FDOM i CDOM de la mostra filtrada. També es realitza un blanc de la mostra filtrada, és a dir, es filtra aigua MQ que també s’analitzarà.

A part, preparem 30 mL de les mostres per analitzar el TOC (Total Organic Carbon) i el DOC (Dissolved Organic Carbon), però això es porta a un altre centre on s’analitzarà.

FDOM (Fluorescent Dissolved Organic Matter)

En les espectrofluorimetries, analitzem el FDOM de les mostres. La mostra d’aigua es posa dins d’una cubeta de 1 cm de camí òptic, i obtenim 4 pics a l’espectrofluorímetre que pertanyen als húmics totals, a les pseudo-proteïnes, húmics marins i húmics terrestres que es troben dissolts a les mostres d’aigua. Aquests valors són la quantitat de matèria orgànica que hi ha a la mostra, i per tant, també la contaminació d’aquestes mostres. Primer, s’analitzen els dos blans (MQ i MQ filtrada) després les mostres totals i les mostres filtrades.

CDOM (Colored Dissolved Organic Matter)

Al dia següent, sempre analitzem el CDOM de les mateixes mostres d’aigua. Aquesta es fa en un esprectrofotómetre de doble feix, amb unes cubetes de 10 cm de camí òptic. En aquest cas, hi ha una cubeta de referència amb aigua Milli-Q que actua com a blanc i es resta directament al resultat de la mostra. Tot i així, també realitzem dos blancs (MQ i MQ filtrada). Es segueix el mateix ordre que a les espectrofluorimetries, primer els blancs, després les mostres i les mostres filtrades.

El primer que es fa és la línia base amb les dues cubetes de MQ, que elimina tot el soroll de fons de l’espectrofotòmetre. Després només canviem una de les cubetes, on es posen les mostres, i es deixa durant tot l’anàlisi la cubeta de referència al mateix lloc sense canviar tampoc el seu contingut.


Finalment, es neteja tot el material utilitzat seguint el mateix protocol que a l’inici. Es renta tot 3 vegades amb aigua MQ i se li passa àcid clorhídric l’1%. Es pot deixar amb l’àcid fins la pròxima vegada que s’utilitzin aquestes ampolles.

Les cubetes i la rampa de filtratge es deixen en un bany d’àcid clorhídric a l’1%, i quan s’hagin de tornar a utilitzar ho esbandirem amb molta aigua MQ.

 

Per acabar, només afegir que hem trobat una manera que les pràctiques no se’ns facin monòtones, sempre intentem buscar la part positiva de totes les coses. Hem après moltes coses noves, i sobretot a treballar dins d’una empresa, que comporta adaptació dins del món laboral i una adaptació a la forma de treballar de la gent de dins de l’empresa.

Sara Barrios i Elena Turmo