Proves de recuperació de la 2a avaluació

Les activitats de recuperació de les matèries anuals es portaran a terme del 12 al 22 d’abril en l’horari habitual de classe.