Els contes a l’esprint i les escenes a l’esprint

Aquest curs hem posat en pràctica un taller transversal que engloba les àrees de Llengua i Visual i Plàstica. El taller consta de dues parts  relacionades amb la creació literària i artística: contes a l’esprint i escenes a l’esprint.

A la primera part, Contes a l’Esprint, van participar tots els grups de 3r d’ESO. Es tracta de la creació en petits grups d’un conte i la portada per a aquest amb un temps limitat. Per dur a terme la feina, els alumnes compten amb els coneixements adquirits durant l’ESO sobre narrativa, els diferents gèneres i les diferents tècniques d’escriptura d’una banda, i els coneixements i tècniques sobre composició, el color o el collage d’altra banda. A partir d’unes premisses donades i estimulats per diversos objectes i músiques, els alumnes deixen volar la seva imaginació i posen fil a l’agulla: uns van fent textos, altres portades i en tres hores ha de quedar la història enllestida i ben presentada.

Els guanyadors dels Contes a l’Esprint, Daniel Bedmar, Luís Chaparro, Clàudia Díez, Raúl Martínez, Armand Tortosa i Zira Tarragó, van rebre el premi corresponent en la nostra particular diada de Sant Jordi i van tenir la sort de participar en la segona part del taller, que es va fer conjuntament amb els guanyadors d’altres centres de Catalunya a la seu del CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa), l’organisme que proposa i coordina aquesta iniciativa.

Aquesta segona part, Escenes a l’Esprint, consisteix a escenificar el conte realitzat anteriorment. Per fer-ho, els alumnes han hagut de replantejar-se tant qüestions sobre tècniques narratives (narradors, personatges, diàlegs, ambientació…) com tècniques de representació escènica (decorat, vestuari, transició entre escenes i actes…). Tot plegat ha estat una molt bona pràctica didàctica que esperem els hagi enriquit i agradat.

Aquí us deixem l’enllaç a la pàgina web del CESIRE on trobareu penjats vídeos i fotografies d’aquella jornada. Mireu-los, perquè hi surten els nostres alumnes! Si avanceu en la pàgina, també hi trobareu l’edició de tots els contes guanyadors d’aquest any, entre ells Abstergo, el dels nostres alumnes. Llegiu-lo!