Disseny curricular Batxillerat

Les matèries de modalitat i específiques de Batxillerat que oferirem el curs 2018-19 són:

1r de Batxillerat

1r de Batxillerat

Modalitat de ciències i tecnologia

Modalitat d’humanitats i ciències socials

Franja 1

Matemàtiques I

Llatí I o matemàtiques aplicades a les CS I

Franja 2

Química I o dibuix tècnic I

Història del món contemporani

Franja 3

Física I o ciències de la terra I

Literatura catalana o

economia d’empresa I

Franja 4*

Biologia I o

tecnologia industrial I o

2a llengua estrangera

Economia o

cultura audiovisual I i discurs comunicatiu o

2a llengua estrangera

*S’ha d’escollir una matèria de la franja 4, independentment de la Modalitat que es cursi.

*Es pot escollir com a segona llengua estrangera francès o alemany.

2n de Batxillerat

2n de Batxillerat

Modalitat de ciències i tecnologia

Modalitat d’humanitats i ciències socials

Franja 1

Matemàtiques II

Llatí I o matemàtiques aplicades a les CS II

Franja 2

Química II o dibuix tècnic II

Història de l’art

Franja 3

Física II o

ciències de la terra II

Literatura castellana o

economia d’empresa II

Franja 4

Biologia II o

tecnologia industrial II o

2a llengua estrangera

Geografia o

cultura audiovisual II o

2a llengua estrangera