Sortides i activitats

Des de l’inici de l’Institut hem valorat molt aquest apartat de la tasca docent per fomentar el contacte amb l´entorn i poder realitzar activitats de caràcter més pragmàtic. Entre les activitats fetes, cal destacar-ne les següents:

  • Sortides específiques de cada matèria
  • Activitats organitzades per l’Associació Cultural de Granollers
  • Activitats i xerrades del C17 i del Servei de Joventut (PIDCES)
  • Sortides de tutoria i sortida de final de curs
  • Excursions del projecte de patrimoni
  • Intercanvi amb institut alemany
  • Sortides i activitats dels crèdits de síntesi