Pla TAC

En 2014 es va realitzar un Pla TAC de centre que cada curs es revisa i, en conseqüència, es realitzen les accions adients per arribar als objectius plantejats. Podeu consultar el pla TAC de 2014 aquí.

En 2018, amb el nou projecte de direcció, s’ha revisat el pla TAC de 2014 i s’ha elaborat un nou: pla TAC 2018. En el nou pla TAC ens proposem uns objectius específics molt importants: Revisar la seqüenciació de la competència digital a les àrees curriculars i determinar el nivell de competència digital que han d’assolir els alumnes durant el cicle d’ESO.

esquema_platacp