Història Fundació

El 1952 Isaac Asimov (1920-1992) va escriure una trilogia composada pels llibres: Fundació, Fundació i imperi, i Segona Fundació.

Poc després de morir Asimov, el març de 1997 naixia la Fundació Bernat de Vallespirans. Per cert , Bernat de vallespirans fou abat del monestir de Sant Esteve, va atorgar  la carta municipal a la nostra ciutat, la qual cosa va suposar una nova forma de govern del municipi, amb tres jurats i nou consellers i, per tant més independent del poder del monestir.

De llavors ençà, podem destacar, com a la trilogia, tres etapes, la primera 1997-2007, la segona 2008- fins els nostres dies, i la tercera que ha de començar quan sortim de la crisi econòmica i de confiança que estem patint.

Doncs bé, amb aquesta història i aquest nom, la nostra Fundació va nàixer amb la finalitat de fomentar les relacions entre el món educatiu i les empreses, millorar les capacitacions professionals del joves, copsar les necessitats de formació dels treballadors de la comarca i satisfer-les, promoure  la col·laboració dels instituts que imparteixen FP amb els gremis, associacions, empreses i professionals, optimitzar la utilització dels espais dels centres públics i promoure l’actualització tecnològica  dels centres i del professorat.

Varen esser fundadors L’Associació d’empresaris del Pla de l’Estany, el Consell Comarcal,  l’Associació de Pares del nostre Institut i SEFES organització empresarial de Catalunya. Posteriorment s’hi van afegir altres patrons protectors, que en els moments de màxima activitat de la Fundació eren una vintena, Aquesta va ser la primera etapa, que va coincidir amb la reforma de la FP i la obligatorietat de fer Formació en Centres de Treball,

La segona etapa, la que ens toca viure ara, es caracteritza per l’austeritat, les empreses no viuen un moment econòmicament favorable, la manca de liquiditat les manté amb l’ai al cor, i la fundació se’n ressent. Però no podem oblidar que :

  • Des dels inicis, ha ofert més d’un centenar de cursets que han servit per formar a més de 1.500 persones de la comarca.
  • Ha facilitat les pràctiques a les empreses, formació en centres de treball, a més de 1.000 alumnes de cicles formatius.
  • Ha dotat prop de 150 beques per alumnes de formació professional.
  • Ha establert relacions amb centenars d’empreses, la majoria del Pla de l’Estany, però també de les comarques veïnes i de la resta de la província.
  • Ha facilitat la presentació de productes i materials específics per empreses  relacionades amb els nostres estudis : fusteria , ebenisteria, metall,  electricitat, pneumàtica,….
  • Ha estat present en totes les edicions de Firestany en que ha participat el nostre institut.
  • Ha ajudat en la petició i consecució de cicles de grau superior d’Administració i Finances i Manteniment d’equips industrials.
  • A aconseguit que diferents empreses de la comarca fessin donacions de material i/o equipaments per millorar els aprenentatges de formació professional.

Esperem doncs, que com a la trilogia, la fundació pugui reprendre la seva activitat amb el necessari suport empresarial , i pugui tornar a ser punt de referència per a l’empresariat de la comarca, i el punt de trobada del mon empresarial i docent. I si aconseguim engrescar a la resta d’instituts que imparteixen formació professional al Pla de l’Estany, treballant plegats hem de podem aconseguir donar un bon impuls als estudis professionals i donar resposta a les necessitats formatives de les empreses i treballadors. I, finalment, si podem posicionar a la comarca  a més de com a lloc on es viu bé, com un lloc on s’aprèn bé i es treballa bé, haurem aconseguit un final feliç per la nostra trilogia imaginària, com els llibres de l’Asimov.

Fundació Bernat de Ballespirans.