Comunicat de centre 04 – 17/04

Benvolguda comunitat educativa,

Us fem arribar el quart document per aquests dies de confinament. Com ja sabeu, el dia 14 d’abril vam començar la tercera avaluació. Continuem doncs, avançant en la formació dels nostres alumnes des de la distància i amb un plantejament globalitzat.

Recordeu que caldrà fer entrega de les activitats que es demanen i que és essencial mantenir el contacte amb els/les tutors/es i/o especialistes o la resta de docents per tal de no només avaluar el resultat final de les activitats, sinó també fer el seguiment del procés d’aprenentatge, establir un feedback amb els famílies i/o alumnes, segons l’edat d’aquests. En cas de ser totalment impossible, les tasques s’hauran de fer arribar a la tornada al centre (aquest cas, només afecta a l’etapa d’Infantil i Cicle Inicial).
A partir d’aquesta setmana, a Infantil/Primària es programaran activitats setmanals (setmanalment rebreu un nou comunicat) i a Secundària, es programaran activitats interdisciplinars i orientades a assolir les competències bàsiques quinzenalment (rebreu un correu cada dues setmanes).
Aprofitem el correu per informar-vos que al llarg dels propers dies, algunes famílies rebran un portàtil del centre amb o sense connexió (coordinat amb el Departament d’Educació i basant-nos amb les dades sobre famílies amb dictamen social i/o informacions dels tutors/es) i packs de material fungible (alumnes d’Infantil i Cicle Inicial bàsicament) seguint els mateixos criteris.
Us informem també, que els centres restem a l’espera de rebre instruccions del Departament d’Educació respecte la 3a Avaluació, Avaluació final i promoció de l’alumnat. Per aquesta raó i fins rebre comunicació oficial i malgrat les informacions dels mitjans de comunicació, no us podem donar més detalls a hores d’ara.
Esperant que tothom estigui bé malgrat la situació complicada que estem passant, rebeu una salutació cordial de tot el Claustre, personal PAS i la resta de treballadors del centre.

INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR ESO