Projecte Euronet 50×50

Des de fa 3 anys la nostra escola participa en el Projecte europeu Euronet 50/50. L’euronet 50/50 max és un projecte que incentiva l’estalvi energètic en edificis públics a partir de l’aplicació de bones pràctiques en l’ús i la gestió de l’energia. La metodologia que es fa servir és el 50/50, que consisteix en introduir incentius econòmics a l’estalvi energètic aconseguit. L’ajuntament (que és qui paga les factures) i l’equipament signen un compromís on el primer es compromet a retornar el 50% dels estalvis econòmics aconseguits i l’equipament es compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte.

A continuació es pot trobar un resum dels 9 passos que conduiran a l’estalvi econòmic i energètic:

PAS 1 – CREACIÓ DE L’EQUIP ENERGÈTIC

L’equip energètic està format per els alumnes de sisè de primària, mestres  i el conserge de l’escola, entre altres. La seva tasca és la d’explorar la situació energètica actual de l’escola i proposar i implementar mesures d’estalvi energètic. L’equip també organitzarà una campanya d’informació i educació dirigida a la resta de l’escola.

PAS 2 – RECORREGUT ENERGÈTIC GUIAT

Abans de començar a treballar amb els alumnes, el director del centre escolar, conjuntament amb els mestres involucrats i el conserge, participen en l’anomenat “recorregut energètic guiat”, que els prepararà per a les tasques futures. L’objectiu del recorregut és:

 • Fer una avaluació inicial de les característiques energètiques de l’edifici escolar (inclosa l’avaluació del sistema de calefacció, l’estat tècnic de l’edificació, etc.);
 • Identificar els elements en què s’ha d’enfocar l’atenció dels alumnes, així com la recerca d’experiències d’èxit potencial per als alumnes.

PAS 3 – CONÈIXER, PRENDRE CONSCIÈNCIA I PLANIFICAR

En aquesta etapa els alumnes (tant de l’equip energètic com la resta) es familiaritzen amb qüestions com ara:

 • Formes d’energia o l’ús de l’energia en la vida quotidiana i el seu impacte en el medi ambient.
 • L’efecte hivernacle, el canvi climàtic i la protecció del clima,
 • L’estalvi energètic, l’eficiència energètica, l’ús de fonts energètiques renovables.

L’objectiu és conferir als alumnes el coneixement i la conscienciació de les qüestions relacionades amb el clima i l’energia, així com fer-los conscients que hi ha la possibilitat de fer accions que actuïn sobre el canvi climàtic i que les seves accions individuals són importants.

PAS 4 – RECORREGUT ENERGÈTIC / INSPECCIÓ

Aquesta vegada el recorregut energètic és realitzat per l’equip energètic. Sota la supervisió dels professors i el conserge de l’escola, els alumnes inspeccionen tot l’edifici escolar i avaluen els diferents aspectes que influeixen en el consum energètic de l’escola, incloent:

 • Estat tècnic de l’edifici
 • Sistema de calefacció
 • Il•luminació
 • Ús d’equips electrònics
 • Ús de l’aigua calenta

PAS 5 – PRESA DE DADES DE TEMPERATURA I AVALUACIÓ DE L’ÚS DE L’ENERGIA

En aquesta etapa de l’execució del projecte l’equip energètic té dues tasques:

 • Fer un perfil de temperatura a llarg termini de l’escola mesurant temperatures i llum a totes les aules dos dies a la setmana  durant tot el curs.
 • Avaluació de l’ ús de l’energia basada en:
  • Observació de com la conducta d’altres alumnes, mestres i altres usuaris de l’edifici escolar influeix en el consum energètic de l’escola. Ells prestaran especial atenció a comportaments com ara: mètode d’airejar les habitacions, mètodes de regulació de la calefacció, ús d’aparells elèctrics i electrònics, etc.

PAS 6 – PLA D’ACCIÓ / SOLUCIONS

En aquesta etapa l’equip energètic realitza un estudi estadístic i analitza els seus resultats i desenvolupa propostes de solucions per reduir el consum energètic a l’escola.

PAS 7 – CAMPANYA INFORMATIVA

En aquesta etapa l’equip energètic comparteix amb la resta de l’escola el que han après durant l’execució del projecte i el que poden fer per estalviar energia. L’equip pot utilitzar diferents canals de comunicació, com per exemple: fer cartells o presentacions a la pissarra digital, fent presentacions en les classes i en els esdeveniments de l’escola…

PAS 8 – COMUNICACIÓ I ÚS DELS DINERS ESTALVIATS

Una part molt important del projecte és la participació dels alumnes en la decisió de com utilitzar els diners estalviats. D’aquesta manera sentiran que les seves accions tenen resultats positius i mesurables. Per tant, després de cada any d’aplicació del 50/50 cal calcular i informar la comunitat escolar sobre la quantitat d’energia, CO2 i diners que han estat estalviats i, a continuació, discutir amb els alumnes què es pot fer amb els diners estalviats

EuroNet curs 2015/2016

Enllaç a notícies Euronet de l’Ajuntament: EURONET AJUNTAMENT