Projecte Eduquem junts (Educació 360)

Eduquem junts és un dels projectes integrats dins el Pla de Desenvolupament comunitari de la Direcció General de Serveis Comunitaris de la Generalitat de Catalunya I l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb les Entitats del Barri de Camps Blancs

Va sorgir de dos agents educatius fonamentals en el Barri de Camps Blancs: L’ESCOLA MONTBAIG, a través de l’AMPA, i el CENTRE D’ESPLAI INFANTIL I JUVENIL EIXIDA CAMPS BLANCS, units per uns objectius comuns: l’educació dels infants i adolescents del nostre barri. Tenim com objectiu prioritari ampliar aquest projecte a altres agents educatius del barri ( Escoles bressol , institut Camps Blancs, ambulatori, serveis socials , Escola de música,etc.) i també a l’administració local com vertebrador de les polítiques municipals al territori ( Educació ,Serveis Socials, participació, etc ) .

L’esplai Eixida i l’escola Montbaig, són dos agents educatius fonamentals. Ja fa molts anys que han anat construint una cultura de treball en comú. Són dues entitats:

-Compromeses al barri de Camps Blancs, en el món dels infants i dels joves.

-Experimentades, amb una trajectòria de treball pedagògic llarg i reeixit.

-Complementàries. Creiem en la importància de la cooperació des dels àmbits formals i no formals per realitzar accions educatives de qualitat, arrelades, per tal de garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

Amb la nostra activitat diària i amb aquest projecte volem:

-Fomentar la participació de les famílies.

-Aprofundir en nous models d’intervenció socioeducativa que fomentin la participació de tothom per tal de construir una veritable comunitat educativa, motor fonamental de la societat que volem construir.

-Donar resposta a les necessitats i reptes educatius i de cohesió en el barri, a través de la creació d’un model basat en l’atenció educativa global i coherent.

-Potenciar el treball en xarxa com el model d’intervenció més eficaç d’optimitzar recursos, fer viables diferents accions educatives i garantir la seva continuïtat dins i fora de l’àmbit escolar.

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

AMBIT DE FORMACIÓ

Entenem i ubiquem en aquest àmbit  totes les activitats i projectes dirigits a millorar l’assoliment dels aprenentatges escolars , però sempre des de una educació integral, donant especial rellevància a la igualtat d’oportunitats, a la motivació   davant l’adquisició de continguts,  a la potenciació de la  autoestima i de les  expectatives de futur dels infants:

 • PROJECTE DE REFORÇ ESCOLAR
 • RACÓ DELS DEURES. PROGRAMA “JUGAR I LLEGIR”
 • RACÓ D’INFORMÀTICA PROGRAMA “JUGAR I LLEGIR”
 • ESTUDI ASSISTIT A L’ESCOLA MONTBAIG
 • CURS D’INFORMÀTICA PER MARES MONTBAIG I EXIDA

AMBIT  DE LLEURE I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Aquí ubiquem tots aquest projectes comuns que al llarg de tots aquest any hem anat dissenyant  i desenvolupant de manera conjunta entre l’Escola i l’Esplai per cobrir les necessitats dels infants i les seves famílies  i que ara volem ampliar a tota la població del barri indistintament estiguin vinculats a l’Escola i a l’Esplai .

 • ACOLLIDA  I RECOLLIDA
 • CASALS  I COLÒNIES D’ESTIU
 • RACÓ DEL JOC
 • ACTIVITATS EXTRAESCOLARS OBERTES AL BARRI

AMBIT DE SEGUIMENT I COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

En aquest àmbit estan totes aquelles accions conjuntes que desenvolupen l’Escola i l’Esplai per  fer el seguiment individualitzat de cadascun dels alumnes de l’escola que participen en els diferents projectes o activitats ,  així com les accions dirigides a la coordinació , disseny i valoració de les activitats conjuntes

 • REUNIONS DE SEGUIMENT AMB ELS MESTRES
 • REUNIONS AMB L’EQUIP DIRECTIU
 • REUNIONS AMB L’AMPA

AMBIT DE PARTICIPACIÓ COMUNITARIA

Aquí incloent la participació conjunta entre l’Escola i l’Esplai, en les festes pròpies del Calendari Escolar i que donen vida a la Comunitat Educativa, on tots som protagonistes els nens/es, les famílies, els mestres  i els monitors/es i obertes al barri.

 • FESTA DE NADAL
 • CARNAVAL
 • SANT JORDI
 • FI DE CURS
 • FESTES DE BARRI

AMBIT  FAMILIAR:

En aquet àmbit  fem referència a totes les accions dirigides exclusivament a les famílies

 • ESPAI FAMILIAR
 • XERRADES AMB MARES i PARES
 • TALLERS PER DONES
 • CURS D’INFORMÀTICA PER MARES
 • ACTIVITATS DIRIGIDES A LA FAMILIA DINS DE LES FESTES

OBJECTIUS EDUCATIUS

 • Realitzar i desenvolupar activitats lúdiques i educatives adaptades al ritme dels infants i a l’horari en què s’hi desenvoluparan (matí, tarda).
 • Aconseguir la implicació en el projecte als diferents agents del Barri: Escola, Esplai, Serveis Socials, Famílies…
 • Establir referents compartits i coordinats entre l’Escola i l’Esplai que treballen conjuntament pel desenvolupament integral del infants, i que siguin també  referents per llurs famílies. ( mestres i monitors/es)
 • Fomentar la participació a través d’una difusió efectiva i partint de la confiança i coneixement que tant l’escola com l’esplai i, també  l’AMPA té de les famílies.
 • Educar en els valors humans, com un mitja de transformació de la societat.
 • Fer un seguiment dels infants per detectar problemàtiques, establir criteris d’actuacions comuns ,etc

OBJECTIUS AMB ELS INFANTS

 • Motivar als nens i les nenes perquè participin i s’impliquin en les activitats proposades.
 • Fomentar l’autonomia personal dels infants a través de les activitats i creant espais el més quotidians i propers possibles.
 • Treballar conjuntament per l’adquisició dels hàbits i habilitats necessaris pel desenvolupament harmònic dels infants
 • Garantir als infants, sobretot aquells en situacions socials més desfavorides un suport constant per l’adquisició dels aprenentatges escolars, en coordinació amb els tutors/es.
 • Augmentar les expectatives de futur i les oportunitats d’aquells infants amb més dificultats socioeconòmiqes i/o maduratives-cognitives
 • Aconseguir una assistència continuada dels nens i les nenes al llarg de tot el curs.
 • Potenciar la participació continuada  a les diferents activitats que es puguin desenvolupar a l’esplai
 • Fomentar les relacions personals entre  nens i nenes del barri de diferents cultures i/o diferents centres educatius.

OBJECTIUS AMB FAMÍLIES

 • Oferir recursos i serveis de qualitat a les famílies per poder millorar el desenvolupament dels seus fills , i també conciliar la seva vida laboral i familiar.( ACOLLIDA I RECOLLIDA , CASALS D’ESTIU, RACÓ DEL JOC ,ESPAI FAMILIAR…)
 • Oferir activitats i actuacions dirigides exclusivament a les famílies , voltant a formació d’elles mateixes i també relacionades amb l’educació dels seus fills i filles
 • Informar a les famílies dels diferents serveis que tenen a disposició deixant clar la seva organització i funcionament.
 • Implicar en els pares i mares en el procés educatiu i de lleure dels seus fills/es.
 • Portar a terme un seguiment continu de l’evolució dels infants intercanviant informacions amb les seves famílies.
 • Que hi hagi el compromís d’abonar les quotes  i d’utilitzar els serveis respectant les condicions establertes en cadascuna de les activitats o projectes.

OBJECTIUS COMUNITARIS

 • Impulsar l’Escola del barri  com la referència educativa d’educació infantil i primària del barri, oberta…..
 • Rentabilitzar i optimitzar recursos, econòmics, estructurals, professionals ….
 • Obrir l’Escola a tota la població infantil i les seves famílies ( Festes, Casals , activitats…)
 • Implicar a les administracions públiques i tècnics del barri en aquest model de comunitat educativa i en el treball en el territori