Projecte tot per tothom

L’objectiu d’aquest projecte és que, des del primer dia del curs, els nostres alumnes disposin de tot el material escolar i didàctic , de qualitat, fent una despesa assequible i raonable per part de les famílies.

MATERIAL I LLIBRES CURS 2020-2021

Tal i com hem informat diferents vegades, el curs 2020-2021 serà el centre el que s’encarregarà de comprar i distribuir el material i els llibres/dossiers a tots els nenes i nenes que voluntàriament vulguin participar-hi.

El projecte que hem fet conjuntament l’ AMPA i l’ Escola, i en el qual col.labora de manera molt important el Departament d’ Educació de l’ Ajuntament de Sant Boi, suposa una rebaixa molt gran en el que us haureu de gastar. A més a més, si sou socis de l’AMPA, el pagament del setembre és 5€ més econòmic per cada fill/a.

EDUCACIÓ INFANTIL

Socis AMPA: 22€

No socis AMPA 27€

EDUCACIO PRIMÀRIA

Socis AMPA 37€

No socis AMPA 42€

Per abonar el material aquest curs, i donades les circumstàncies en què ens trobem, s’abonarà íntegrament a secretaria.

HORARI PER ABONAR EL MATERIAL

De dilluns a divendres de 9:15 a 10:15 hores.

MATERIAL Y LIBROS CURSO 2020-21

Proyecto Tot per tothom

Tal y como hemos informado varia veces, el curso 2020-21 el centro será el que se encargará de comprar y distribuir el material y los libros/dossiers a todos los niños y niñas que voluntariamente quieran participar.

El Proyecto que hemos hecho conjuntamente el AMPA y el colegio, y en el cual colabora de manera muy importante el Departament D’ Educació de l’ Ajuntament de Sant Boi, supone una rebaja muy grande en lo que os tendréis que gastar. Además, si sois socios del AMPA el curso que viene, el pago de septiembre es 5€ más económico para cada uno de vuestros hijos/hijas.

Los pagos son los siguientes

EDUCACIÓ INFANTIL

Socios AMPA No socios 22€

Socios NO AMPA 27€

EDUCACIO PRIMÀRIA

Socios AMPA: 37€

No socios AMPA: 42€

Para abonar el material de este curso, i dadas las circunstancias en que nos encontramos, se abonará integramente en secretaria.

HORARIO PARA ABONAR EL MATERIAL

De lunes a viernes de 9:15 a 10:15 horas.