Projecte Mochil

Els alumnes de cicle incial de la nostra escola fan un treball en valors i educació emocional a partir del desenvolupament del Projecte Mochil amb un conjunt de contes i activitats.
Aquesta sèrie de 8 contes neix amb l’objectiu de fer que aflorin, en els nens, capacitats que afavoreixin el desenvolupament personal i social, s’instaurin i se solidifiquin. Es vol omplir la motxilla dels alumnes amb les capacitats necessàries per tal que es desenvolupin com a persones i, entre tots, col·laborin per construir un món millor. En cada conte es treballa una capacitat: habilitats socials, empatia, motivació, assertivitat, autonomia, resolució de conflictes, autocontrol i autoestima.

Contes_Motxil_CA