DELEGATS DE CURS 2019-2020

Els delegats de classe són els alumnes de cada curs que representen la seva classe dins l’escola. Periòdicament es troben amb l’Estefania i treballen sobre temes diversos que posteriorment explicaran a les seves respectives classes. També prenen decisions i fan propostes relacionades amb les festes que celebrem a l’escola.

 

 

Donem valor al temps

Els delegats de classe de cada curs  han començat a construir un rellotge de sol equatorial per tal de donar un valor especial al temps. Hi ha un temps per a cada cosa i cada cosa té el seu temps. Els còdols de riu són també protagonistes ja que simbolitzen també el pas del temps. Alguns dels còdols porten escrit el nom d’un valor essencial per conviure com: respecte, esforç, tolerància i paciència entre d’altres.

1a i 2a reunió delegats de curs

L’objectiu d’aquest curs és seguir treballant amb el tema de valors que ja vam treballar el curs passat.  Ara però ho farem a partir d’activitats relacionades amb el rellotge. La idea és que si ens organitzem el temps i el respectem, tindrem temps per jugar, ajudar, estudiar, llegir, escriure, dibuixar, construir… Durant les dues primeres reunions hem parlat de l’objectiu a aconseguir al llarg del curs i hem escrit una endevinalla per introduir el tema i els nostres companys de classe l’hauran de resoldre:

“No para mai té agulles i no cus, em desperta cada matí i el que marca, sempre ve amb mi.”
Darrera hi ha escrita una frase: Hi ha un temps per a cada cosa i cada cosa al seu temps.
I es tracta que entre tots els de la classe en vegem el significat que pot tenir i ser conscients de l’ús que en fem del temps que tenim.