Equip Humà

EQUIP DOCENT I DISTRIBUCIÓ DE TASQUES
Educació Infantil

P3-A: Mireia Pérez
P3-B: Olga González
P4-A: Lourdes Ballesta
P4-B: Amanda Bou
P5-A: Verónica Arias
P5-B: Marta Cirera
English: Marta Bravo
Reforç Infantil:  Núria Fargas
Auxiliar P-3: Amparo Múñiz

Educació Primària

1r A: Núria Molina
1r B: Carol Serrano
2n A: Pilar Garcia (Coordinadora Cicle Inicial)
2n B: Nati Serrano
3r A: Silvina Castelló
3r B: Marian Duran
4t A: Mireia Jiménez
4t B: Mª Àngels Bolos (Coordinadora Cicle Mitjà)
5è A: Mireia Gómez (Coordinadora LIC)
5è B: Núria Marfil (Coordinadora Cicle Superior)
5è C: Neus Pastor
6è A: Mª Gracia Manzano
6è B: Júlia Areste
6è C: Jesús Arteche
Reforç Primària: Yolanda Garrido, Susana Sanandrés, Rosa Tebar

Àrees / Especialitats

Llengua Anglesa: Marta Bravo, Micaela Ruíz
Educació Especial: Olga Pérez (CM i CS) , Núria Fargas (EI; Coordinadora Riscos Laborals)
Educació Artística: Lourdes Rodón, Francesc Eduard Ardeo
Educació Física: Àngel Cano (Coordinador TAC, Coordinador Web), Carles Ors, Carlos Casals (EI)
E.A.P. (Psicòloga): Anna Farré
Unitat Suport Educació Especial: Elena Cosculluela
Educadora Aula Suport: Mercè Cases

Equip Directiu

Directora: Yolanda Garrido
Cap d’ Estudis: Susana Sanandrés
Secretària: Carles Ors

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Conserge: Jordi Nobile
Administrativa: Yolanda González
Cuiner: Manuel Serrano
Coordinadora de monitors/es: Mariví López
Servei Acollida Matinal: Mariví López