L’escola

L’ Escola Suris va ser creada l’any 1982. El centre s’ha adaptat a les noves necessitats del sistema educatiu creant, entre d’ altres espais, dues aules d’ informàtica amb dotació de vint-i-cinc ordinadors, un laboratori d’ idiomes amb molts recursos per l’aprenentatge de l’anglès i fent una remodelació integral de la biblioteca escolar ampliant considerablement el seu fons bibliogràfic. Cal destacar la presència de dos ordinadors a les aules restants així com la seva connexió en xarxa i, lògicament, a Internet.

Cal destacar el conjunt de millores d’ espais interiors i exteriors que s’ han dut a terme en els últims temps: patis, vestuaris, dutxes i la cuina.

El mes de gener de 2010 vam inaugurar l’edifici de nou aules que ha construït el Departament d’ Ensenyament. També s’han rehabilitat lavabos de CI, CM i CS i s’ ha instal·lat un ascensor per part de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.