Calendari del curs

NICI DEL CURS: 12 de setembre de 2018

FINAL DEL CURS20 de juny de 2019

 
VACANCES NADAL: Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos 
 
VACANCES SETMANA SANTA: Del 13 al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos 
 
JORNADA INTENSIVA: 
 • 21 de desembre de 2018
 • Del 10 al 21 de juny de 2019
DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ:
 • 2 de novembre de 2018
 • 7 de desembre de 2018
 • 4 de març de 2019
DIES FESTA LOCAL: 
 • Per determinar

FESTIUS NACIONALS: 
 • 12 d’octubre 2018 (Festa Nacional d’Espanya)
 • 1 de novembre 2018 (Tots Sants)
 • 6 de desembre 2018 (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre 2018 (la Immaculada)
 • 1 de maig de 2019 (Dia Treballador/a)
 
 
 

Ordre ENS/60/2018, de 6 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 7640, de 12.06.2018).