ESC SURIS-TEMES ECONÒMICS RELATIUS A 2N

A l’atenció de les famílies de 2n,

El contingut d’aquest article s’enviarà al vostre mail des de secretaria@escolasuris.cat.

El mail secretaria@escolasuris.cat pertany a l’escola Suris.

El mail està creat per informar-solucionar temes econòmics i administratius específics.

AQUEST ARTICLE  TRACTA DE TEMES ECONÒMICS RELATIUS ALS INFANTS DE 2N

En relació a les colònies:

 • Malauradament, el centre ha treballat i treballa per tal d’aconseguir el retorn de la bestreta de colònies realitzada a Educa+, Sant Julià de Vilatorta, 1532’40 €. El sector del lleure està patint de forma extrema les afectacions econòmiques del covid-19; intentem negociar la devolució de la bestreta a terminis. 
 • L’opció de l’escola, de moment, no és reprogramar les colònies pel curs 2020-2021; no sabem si es podran fer, ni quines seran les condicions ni l’assistència dels infants.
 • Hem  revisat l’import pagat per les famílies dels infants que anaven de colònies; cas a cas. Hi ha famílies que havien fet el primer pagament, 80 €; altres famílies el primer i el final, 75 € (80 € + 75 €=155 €). 
 • L’ESC Suris espera rebre la devolució de la bestreta realitzada i fer la devolució dels imports pagats per les famílies de 2n. Tan bon punt tinguem més informació al respecte, us la farem saber. 

En relació a les sortides:

 • Malauradament, el centre ha hagut de treballar en l’anul·lació d’activitats, promocions, sortides, servei de monitoratge i autocars corresponents al període de tancament en covid-19.
 • Hem revisat l’import de sortides pagat per les famílies; cas a cas. Hem de tenir present que hi ha famílies, excepcions pactades, que no havien pagat íntegrament la quota de sortides i que estaven pendents del pagament.
 • L’ESC Suris, de forma general, DESCOMPTARÀ en l’import de sortides del curs 2020-21, l’import corresponent a les sortides no realitzades pel tancament del centre (del 12 de març a 19 de juny de 2020): 20’50 €. Aquest import, 20’50 €, correspon a les següents activitats: 8’5 € Visita Aeroport del Prat + 7 € Trobada Jocs del món + 5 € Teatre Auditori de Sant Ildefons.

En relació al material:

 • L’ESC Suris ha tingut present les instruccions del Departament d’Educació i ha calculat proporcionalment quin és l’import de l’aportació de material que correspon al període de tancament del centre d’aquest curs.
 • És un tema complex perquè a l’ESC Suris, la despesa econòmica de material no és proporcional mensualment; a l’inici de curs, quan els proveïdors fan descomptes, fem comandes més quantioses de material. És per això que hem tingut també present: les despeses de material del 1r trimestre, les despeses del 2n trimestre fins el tancament, l’estat d’execució del pressupost, etc.
 • Hem revisat l’import de material pagat per les famílies; cas a cas. Hem de tenir present que hi ha famílies, excepcions pactades, que no havien pagat íntegrament la quota de material i que estaven pendents del pagament.  
 • L’ESC Suris, de forma general, DESCOMPTARÀ en l’import de material del curs 2020-21, l’import corresponent al material no emprat pel tancament del centre (del 12 de març a 19 de juny de 2020): 24 €.  Podem establir una proporció de 8€/mes, aproximadament (8 € x 3 mesos de tancament). Aquesta quota de 24 € és comuna a la resta de cursos, de P3 fins a 6è.


L’ESC Suris es regeix, en tant que servei públic, per criteris econòmics de claredat i transparència. 
Gestionar les conseqüències i afectacions econòmiques derivades del tancament escolar, no ha estat fàcil. Hem treballat i treballem per fer-ho el millor possible; ens hem regit per les instruccions del Departament d’Educació. En aquest sentit, us recordem l’escrit de la directora de l’escola penjat a la web:https://agora.xtec.cat/escolasuris/general/informacions-diverses/


Us agraïm la paciència i la comprensió que heu tingut tot aquest temps respecte les qüestions econòmiques. 

Ens posem a la vostra disposició per qualsevol aclariment o dubte, secretaria@escolasuris.cat

Atentament,

Equip Directiu ESC Suris